La Cambra de Barcelona ha llançat un projecte europeu de cooperació empresarial entre pimes amb l'objectiu que puguin «establir aliances i beneficiar-se d'una estratègia internacional comuna». Batejada com a BEE Net i amb una durada de dos anys, la iniciativa comportarà la creació de deu xarxes empresarials, tres d'elles gestionades per la Cambra, dels sectors del turisme, la tecnologia agroalimentària i l'energia solar, segons un comunicat. Les xarxes podran optar cadascuna a una subvenció de 25.000 euros per desenvolupar el seu projecte i agruparan una vintena de petites i mitjanes empreses de països europeus com Itàlia, Malta, Portugal, Lituània i Espanya. Les empreses podran conèixer i contactar amb altres pimes d'Europa amb interessos comuns i tindran accés a formació, mentories per desplegar consorcis i a l'assessorament expert.