El 2019 es van assolir les 1.000 promocions d'obra nova a Catalunya, el 40% més que les 713 del 2018, però el preu mitjà de venda va baixar el 0,6% fins als 338.505 euros de mitjana, segons l'Estudi de l'oferta d'habitatges de nova construcció a Catalunya elaborat per l'Associació de Promotors de Catalunya (APCE). L'estudi analitza 102 municipis del país, rellevants en l'àmbit de l'habitatge, i conclou que la proporció d'habitatges en oferta sobre el total d'existents és del 45,7%. Això vol dir que hi ha a la venda 8.376 dels 18.326 habitatges disponibles. Les comarques de Barcelona registren els preus més elevats, amb una mitjana de 372.280 euros, tot i que a la capital la xifra arriba als 675.946 euros.

Del 45,7% d'habitatges en venda, el 39,2% són de promocions finalitzades i el 52,5% es troben en diferents fases constructives. Per tipologia d'edifici, el 55,8% estan en bloc plurifamiliar tancat i el 38,6& són plurifamiliars en bloc obert. Els unifamiliars adossats representen el 4,5% i els unifamiliars aïllats l'1,1%.