El producte interior brut (PIB) de Catalunya va créixer el 2% el 2019, segons l'estimació avançada de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). La dada implica un alentiment de l'activitat respecte als darrers quatre anys, coincideix amb la de l'economia espanyola (2%) i supera en sis dècimes la primera estimació per a la UE-28 (1,4%). En l'evolució trimestral s'observa una progressiva reducció del creixement, intensificada en el segon semestre, fins arribar a l'1,8% interanual en el quart trimestre. D'altra banda, la variació intertrimestral de l'avanç del PIB català al quart trimestre ha estat del 0,2%, una dècima inferior al trimestre anterior.

L'evolució del PIB s'explica pel manteniment d'una notable activitat en els serveis (2,9%), equivalent a l'estimada el 2018. Aquest creixement prové, especialment, de les activitats professionals i dels serveis de l'administració pública, l'educació, la sanitat i els serveis socials. En canvi, la resta de sectors perden impuls i especialment la indústria, que, amb un -0,1% mostra el primer creixement negatiu des del 2013, després d'un progressiu deteriorament de l'entorn internacional del comerç exterior, que ha frenat l'activitat industrial en els darrers divuit mesos. De la seva banda, la construcció també mostra indicis de desacceleració, en reduir la taxa de creixement (2,5%) gairebé a la meitat de l'any anterior. Finalment, el sector agrari intensifica la caiguda i passa del -0,4% el 2018 al -2,5% el 2019.

Pel que fa a l'evolució trimestral, hi ha un afebliment en el creixement interanual que va des del 2,2% del primer trimestre a l'1,8% del quart. En el cas dels serveis, s'ha registrat un increment del 2,6%, quatre dècimes inferior al trimestre anterior, mentre la indústria augmenta el 0,4%, que contrasta amb el -2,4% del mateix període de l'any anterior.

La construcció assoleix el mínim de creixement en el quart trimestre (0,1%), i el sector agrari manté un creixement negatiu i al quart trimestre mostra una taxa interanual del -3,2%.

Segons un comunicat del departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda, l'economia catalana ha seguit generant ocupació, del 2,6% interanual en el quart trimestre i del 2,3% en mitjana anual (2,7% el 2018). Amb aquestes xifres la taxa d'atur es va situar en el 10,4% el quart trimestre i l'11% el 2019, cinc dècimes per sota de la taxa del 2018.