Els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) sumen fins aquest dissabte 97.130 i afecten un total de 714.895 treballadors a Catalunya, segons dades del departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Els ERTOs per força major representen el 93,6% dels presentats i afecten el 84,9% dels treballadors.

Per demarcacions, a Barcelona s'han presentat 70.934 expedients, amb 562.308 treballadors afectats; a Girona, 10.898 expedients i 68.401 persones; a Lleida, 5.346 i 30.218; a Tarragona, 7.652 i 44.611, i a les Terres de l'Ebre, 2.300 expedients i 9.357 persones.

Pel que fa a l'activitat econòmica, al sector serveis s'han presentat 79.987 expedients amb 504.573 treballadors; en la indústria, 8.355 i 143.272 persones afectades; en la construcció, 7.813 i 45.637, i en l'agricultura, 706 expedients i 3.984 treballadors.

En sectors sense especificar s'han presentat 1.269 expedients d'ocupació temporals, amb 17.429 persones afectades.

Els serveis de menjar i begudes són el subsector amb més expedients, 19.163 i 108.590 treballadors; seguit pel del comerç al detall, amb 12.681 i 56.423, i d'altres activitats de serveis personals, amb 6.884 expedients i 18.588 persones afectades.

La comarca del Barcelonès lidera el nombre d'ERTOs, amb 32.241 i 243.428 treballadors, seguida de la de Vallès Occidental, amb 10.428 i 91.646, i la de Baix Llobregat, amb 9.101 i 96.537 persones afectades.