El ministeri de Treball ha plantejat en un avantprojecte de llei sobre el teletreball que l'empresa hagi de pagar totes les despeses de la feina a distància. "El desenvolupament del treball a distància haurà de ser sufragat en la seva totalitat per l'empresa i no podrà suposar, en cap cas, l'assumpció per part de la persona treballadora de despeses, directes o indirectes, relacionades amb els equips, eines i mitjans vinculats al desenvolupament de l'activitat laboral", diu el text que està en audiència pública des d'aquest divendres. La norma també estableix el caràcter voluntari del teletreball i que treballador i companyia hauran de pactar-ne les condicions en un acord específic.

"L'acord de treball a distància s'haurà de realitzar per escrit" i es podrà incorporar al contracte de treball inicial o realitzar-se en un moment posterior. El contingut mínim de l'acord serà l'horari de la persona i les regles de disponibilitat; la distribució entre treball presencial i a distància; el lloc de treball habitual; mitjans de control empresarial de l'activitat; mecanisme de compensació de les despeses així com inventari de mitjans i període de vida útil.

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha explicat en una entrevista a 'Onda Cero' aquest divendres al matí que la normativa s'emmarca en la regulació europea sobre el treball a distància i ha defensat que és "molt important" que es legisli. Sobre la compensació de les despeses ha explicat que hi ha diferents maneres de fer-ho: amb un percentatge de la nòmina, amb dietes o amb comprovació documental de les despeses.

D'altra banda, la norma també inclou el dret a l'horari flexible. "La persona que desenvolupa el treball a distància podrà alterar l'horari de prestació de serveis establert respectant la normativa sobre temps de treball i de descans". Tot i la flexibilitat, l'acord de teletreball fixarà un horari en què la disponibilitat del treballador ha de ser total, segons ha destacat Díaz. També recull el dret a la desconnexió digital.

La norma encara s'ha d'acabar de negociar en el marc del diàleg social, tal com ha dit el secretari general de CCOO, Unai Sordo, també a 'Onda Cero'. Sordo ha defensat que hi ha una "urgència" a regular el teletreball després de la situació generada pel coronavirus. El líder sindical ha dit que és una "realitat imparable" però que també és un "desastre perquè no està ben regulat".

A banda del diàleg social, l'avantprojecte també haurà de ser aprovat pel Consell de Ministres i passar per les Corts.