La Campanya de la Renda i Patrimoni 2019 finalitzarà aquest dimarts, 30 de juny, si bé aquest dilluns és l’últim dia per sol·licitar cita prèvia per a atenció telefònica o en oficines, segons el calendari de l’Agència Tributària. D’aquesta forma, els contribuents disposen fins demà dimarts per confeccionar les declaracions de la renda corresponents a l’exercici passat abans que finalitzi la campanya, que va començar el passat 1 d’abril amb millores a l’‘app’ i una simplificació del sistema d’identificació i les devolucions per part de l’AEAT, que s’han fet des del 3 d’abril.

Els contribuents poden fraccionar, sense interès ni cap recàrrec, l’import del deute tributari resultant de la seva declaració de l’IRPF en dues parts: la primera, del 60% del seu import, en el moment de presentar la declaració, i la segona, del 40% restant, fins al 5 de novembre del 2020, inclòs.

Domiciliació

En els casos de declaracions amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte la campanya va acabar dijous passat, 25 de juny. No obstant, si s’opta per domiciliar únicament el segon termini de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aquesta podrà fer-se fins al 30 de juny.

Aquest dilluns serà l’últim dia per sol·licitar cita prèvia per a atenció telefònica o en oficines i aquest dimarts, 30 de juny, finalitzarà el termini per presentar les declaracions, amb què es conclou així la Campanya de Renda i de Patrimoni el 2019.

En general, queden exempts de presentar declaració els contribuents amb rendes inferiors a 22.000 euros anuals procedents d’un sol pagador o, en cas de tenir més d’un pagador, si, per ordre de quantia, la suma de totes les quantitats percebudes del segon i restants pagadors no superen en el seu conjunt els 1.500 euros anuals.

El límit per a l’exempció és de 14.000 euros anuals en cas que la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors superin els 1.500 euros anuals.

La crisi de la Covid-19 ha marcat la campanya de la renda d’aquest any, de manera que l’atenció en oficines per confeccionar la renda, prevista inicialment per al 13 de maig, es va retardar fins al 8 de juny, amb la qual cosa es va reduir a la meitat respecte a les campanyes d’altres anys i es va restringir, al seu torn, a la meitat els espais habitualment disponibles.

En tot cas, l’AEAT va decidir mantenir-ne l’inici al considerar especialment important preservar les dates previstes davant de la crisi del coronavirus perquè els contribuents poguessin començar a rebre devolucions al més aviat possible, i tenint en compte que el 88% dels contribuents confecciona la seva declaració per internet.

Fins al passat 4 de juny, l’Agència Tributària havia tornat 4.994 milions d’euros a més de 7,79 milions de contribuents, cosa que suposa un augment del 15,5% en import i del 9,7% en número.

L’Agència Tributària espera que la campanya d’aquest any compti amb 21,03 milions de declaracions, cosa que suposa un augment de l’1,6% (335.000 més), de les quals 17,54 milions seran individuals (+3,2%) i 3,49 milions conjuntes (-5,6%).

De les més de 20 milions de declaracions, 14,56 milions donaran dret a devolució, un 0,5% més, per un import de 10.686 milions d’euros, un 1,5% menys, mentre que 5,51 milions sortiran amb resultat a ingressar, un 3,1% més, per import de 12.798 milions, el 6,7% més.