Els bancs de l'eurozona estan preparats per fer front a l'estrès provocat per la covid-19, segons conclou l'anàlisi del Banc Central Europeu (BCE).

L'informe que ha elaborat la institució monetària europea per analitzar les vulnerabilitats del sector destaca la «resiliència» de la banca europea, però apunta que en cas d'un empitjorament «significatiu» de la situació econòmica algunes entitats hauran de prendre mesures per seguir complint els requisits mínims de capital.

L'anàlisi, que s'ha fet entre un total de vuitanta-sis bancs de la zona euro i identifica vulnerabilitats potencials en un horitzó de tres anys, s'ha fet tenint en compte dos escenaris, un amb una caiguda del PIB del 8,7% i l'altre més «sever» amb un enfonsament de l'economia de l'eurozona del 12,6%.

En el primer escenari, el Banc Central Europeu apunta que l'índex mitjà de capital bàsic de màxima qualitat, un indicador que s'utilitza per calcular la solidesa financera, s'ha deteriorat 1,9 punts, fins al 12,6% el 2022. Amb aquesta xifra, la institució apunta que «els bancs podrien continuar complint la funció de préstec a l'economia».

En l'escenari amb una caiguda del Producte Interior Brut (PIB) més severa, l'índex mitjà de capital bàsic de màxima qualitat cauria 5,7 punts fins al 8,8% el 2022. Amb aquesta xifra, el BCE adverteix que «diversos bancs haurien de prendre mesures per seguir complint els seus requisits mínims de capital».

Segons el president del Consell de Supervisió del Banc Central Europeu, Andrea Enria, els resultats de l'anàlisi mostren que ha estat «important» que els bancs hagin «enfortit la seva posició de capital en els últims anys».

D'altra banda, Andrea Enria adverteix que si la situació provocada per la pandèmia per la covid-19 empitjora «les autoritats han d'estar preparades per implementar mesures addicionals per evitar un desapalancament simultani per part dels bancs, cosa que podria aprofundir la recessió i afectar severament la qualitat dels seus actius i posicions de capital».