El dèficit d'inversions per part de l'Estat espanyol hauria reduït el 9,8% el Producte Interior Brut (PIB) català entre el 2002 i el 2017, segons un estudi de la Generalitat i AQR-Lab, el laboratori d'economia aplicada de la Universitat de Barcelona (UB).

Segons aquest informe, Catalunya hauria pogut generar fins a 23.820 milions d'euros addicionals -en valors de l'any 2018- durant el període que ha estat estudiat. Si la mirada se centra només en l'any 2017, si l'Estat hagués distribuït les inversions tenint en compte el pes de l'economia catalana sobre l'espanyola, el PIB de l'exercici hauria estat l'1,1% superior al registrat originalment.

D'altra banda, la Generalitat apunta en l'estudi que la manca d'inversions hauria deixat de crear entre 29.500 i 113.000 llocs de treball durant els anys 2002 i 2017.

Per arribar a aquestes conclusions, la Generalitat i la UB han simulat l'impacte d'una inversió pública per part de l'Estat equivalent al pes econòmic de Catalunya (19%) davant el 15% de mitjana actual. En aquest sentit, l'estudi posa de manifest que Catalunya hauria d'haver rebut 15.476 milions d'eur0s addicionals entre el 2002 i el 2017.

A més, la Generalitat destaca que la millora del PIB no tan sols vindria donada per l'efecte directe d'un increment de la inversió pública, sinó també per un augment de la inversió privada (efecte 'crowding-in') i de les exportacions.

En el mateix estudi, la Generalitat ha plantejat dos escenaris més per analitzar l'impacte d'un dèficit de la inversió al territori.

En el primer escenari, s'ha simulat un grau d'execució de la inversió equivalent al de la mitjana de l'Estat (85,1% davant el 74,8% a Catalunya). Tenint en compte aquest supòsit, la inversió pública únicament del 2018 s'hauria incrementat en 243 milions d'euros (0,1% del PIB català) i el PIB del 2017 seria 0,3 punts superior al registrat inicialment. En el període 2002-2017, el creixement del PIB hauria estat el 2,6% superior.

El segon supòsit simula un grau d'execució del 100%. Sota aquest escenari, la inversió el 2018 creixeria en 524 milions (l'equivalent al 0,2% del PIB) i el PIB del 2017 seria 0,6 punts superior a l'observat. En aquest cas, el creixement del PIB pel període 2002-2017 hauria estat el 5,4% superior.

L'informe elaborat per la Generalitat i la UB té com a objectiu mesurar «la baixa execució de les inversions pressupostades per l'Estat a Catalunya» i analitzar «la gran distància entre la inversió pressupostada i el pes econòmic de Catalunya sobre el conjunt de l'Estat», tal com va assenyalar ahir el departament d'Economia mitjançant un comunicat.