El departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació convocarà ajuts als Consells Reguladors de Denominacions d'Origen Protegides (DOP) i Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP) per compensar la pèrdua d'ingressos per la davallada de venda al mercat interior i exterior dels seus operadors inscrits com a conseqüència de la crisi sanitària de la covid-19. Tenen un pressupost d'1 milió d'euros i la quantia de l'ajut per a cada consell regulador serà d'un màxim de 150.000 euros i del 85% de la disminució dels ingressos.

Ahir es van publicar les bases reguladores dels ajuts. La sol·licitud es podrà fer telemàticament a principi d'octubre. El podran sol·licitar els consells reguladors catalans de les DOP i IGP víniques, de productes agroalimentaris i begudes espirituoses que hagin tingut un decrement d'ingressos en concepte d'aportacions econòmiques dels inscrits en els registres del Consell Regulador.