Els bancs han endurit en el tercer trimestre de l'any els estàndards dels crèdits a les empreses i a les llars, tant per a la compra d'un habitatge com de consum, assenyala el Banc Central Europeu (BCE) en la seva última enquesta sobre el crèdit bancari.

L'entitat monetària, que va fer l'enquesta entre el 21 de setembre i el 6 d'octubre a 143 bancs de la zona de l'euro, precisa que els estàndards de crèdit, que són les guies internes dels bancs o els criteris per aprovar préstecs, s'han endurit en totes les categories pel deteriorament de les perspectives econòmiques. A més, ha augmentat el risc d'impagament dels sol·licitants de préstecs i els bancs tenen menys tolerància al risc.

El 19% dels enquestats va dir haver endurit les condicions dels préstecs o línies de crèdit a les empreses el tercer trimestre, després d'haver-los mantingut en el segon amb les garanties i avals dels governs. El 20% dels bancs enquestats va endurir els estàndards dels crèdits hipotecaris (22% en el segon trimestre) i el 9% els dels crèdits de consum i altres préstecs a les llars (26% d'abril a juny).

El quart trimestre, els bancs esperen que les condicions dels crèdits a les empreses siguin més severes, per «la preocupació per la recuperació econòmica perquè alguns sectors són vulnerables» i per la incertesa sobre el temps que es prolongaran les mesures de suport fiscal. També preveuen que s'enduriran les condicions de les hipoteques el quart trimestre.

La demanda de préstecs o línies de crèdit de les empreses va baixar el tercer trimestre perquè va ser necessària menys liquiditat d'emergència relacionada amb la pandèmia després d'un augment rècord el segon trimestre. Però va augmentar la demanda de crèdits hipotecaris el tercer trimestre perquè es va produir un ajust després del període de confinament.