El IV Fòrum Empresarial de l'Anoia, organitzat per la Unió Empresarial de l'Anoia (UEA), va ser l'escenari de la presentació de l'informe econòmic i empresarial IV Empresa i Progrés, el Llibre Blanc d'Infraestructures i Mobilitat de l'Anoia, un document impulsat per l'entitat empresarial a través de la CUMA (Comissió d'Urbanisme i Mobilitat de la comarca de l'Anoia) per donar a conèixer, de primera mà, les necessitats de la comarca en aquests aspectes: infraestructures, carreteres, accessos, transport públic, sòl industrial, entre d'altres. Un document que vol donar resposta i ressò a una de les demandes més reiterades pel teixit empresarial anoienc, pels anys que la comarca arrossega en dèficit d'infraestructures i comunicacions.

El president de la Unió Empresarial de l'Anoia, Joan Domènech, va afirmar que les infraestructures són un reflex del territori i que la comarca, amb consens i unitat, ha d'apostar per unes infraestructures competitives i una estratègia de mobilitat interna que ens apropi a la resta de comarques i les capitals: «La covid-19 ens ha portat a una situació delicada que hem de revertir i la necessària reactivació econòmica passa per agafar aquest camí. Tenim una elevada taxa d'atur. Veiem minvada l'activitat de moltes empreses industrials per la recessió econòmica, i els nostres joves no tenen perspectives laborals a casa nostra. Per això, necessitem atraure inversió. Atraure a la gran empresa, a l'empresa puntera que ens porti, no només nous llocs de treball, sinó feina i negoci el teixit empresarial existent».

Per la seva banda, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, va demanar unitat i consens territorial: «Ara és el moment de fer l'aposta territorial més ambiciosa i apostar per la gran mobilitat: que els Fons Europeus també s'adrecin en la construcció del tren gran».

Tot seguit, l'acte va continuar amb un elevator pitch -més conegut popularment pel discurs de l'ascensor- on tres experts en infraestructures, mobilitat i sòl industrial, van exposar la seva visió en clau anoienca. L'expert en infraestructures Pere Macias, coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya i president del Cercle d'Infraestructures, va afirmar en la mateixa línia que el president i l'alcalde, la importància del consens, l'aposta per la bona comunicació, especialment el tren: «L'Anoia ha de ser eix cap a l'àrea metropolitana, però sense que l'absorbeixi».

Per la seva banda, l'expert en mobilitat Xavier Sanyer, cap del Servei de Mobilitat de l'ATM, va destacar la importància de l'accessibilitat en transport públic, al conjunt del territori i les zones d'activitat econòmica.

D'altra banda, l'experta en sòl industrial Dolors Paniagua, gerent de Projectes d'Inversió a la Unitat d'Inversió a Catalonia Trade & Investment, va exposar com la pandèmia ha posat sobre la taula moltes qüestions a les empreses: el teletreball, l'aposta per les noves tecnologies, la relocalització i noves línies de negoci.