El Tribunal Suprem ha estimat, en part, el recurs de Santander, CaixaBank i Bankia contra l'Estat, al qual reclamaven una indemnització per danys i perjudicis, i el condemna a abonar-los 1.350.729.000 euros, una quantitat que havien pagat per adquirir el dret de cobrament de la indemnització. Les entitats van avançar els diners de la indemnització a ESCAL-UGS per la cancel·lació de les operacions del magatzem subterrani de gas Castor, a 21 quilòmetres de la costa de Vinaròs.

La sala contenciosa administrativa del tribunal ha acordat accedir a la indemnització «del total del deute» reconegut a favor de les entitats Banc Santander, que en percebrà el 50,94% (688 milions); CaixaBank, el 34,05% (460), i Bankia, el 15% (202). A més, d'aquestes quantitats les entitats percebran l'interès legal des que el van interposar el 2018 per reclamar danys i perjudicis que es van produir a causa de la declaració d'inconstitucionalitat d'alguns preceptes del Reial decret llei 13/2014 del 3 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents sobre el sistema gasista i la titularitat de centrals nuclears. També anul·la aquesta resolució perquè el Suprem considera que no s'ajusta a l'ordenament jurídic. Tot i que no condemna en costes l'Estat. La resolució impugna la desestimació pel silenci del Consell de Ministres en vista de la reclamació de danys i perjudicis que es van generar als tres bancs.