La Generalitat ha llançat una línia d'ajudes de 13 milions d'euros a l'automoció per impulsar plans de transformació d'un sector sotmès al doble impacte de la crisi de la Covid-19 i als reptes de l'electrificació i la digitalització. El DOGC va publicar ahir les bases d'un programa d'incentius per acompanyar les empreses en inversions d'alt impacte i posar en marxa canvis tecnològics i del model de negoci. La iniciativa preveu subvencions directes a més de 200 empreses d'un sector que genera a Catalunya 143.000 llocs de treball directes i indirectes i factura 23.800 milions d'euros.