Les mesures per tal de parar la pandèmia alteraran les circumstàncies tributàries de molts contribuents, per la qual cosa els assessors fiscals recomanen aprofitar les pròximes setmanes per a rebaixar la factura de l'IRPF del 2020 i fins i tot intentar eludir algunes pujades d'impostos previstes pel 2021.

Aquestes són algunes claus apuntades pels experts del Consell General d'Economistes (CGE), l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (Aedaf) i els tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha):

Afectats per ERTE

Els treballadors que s'hagin vist afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTE) han tingut més d'un pagador en aquest exercici -el seu ocupador i el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)-, per la qual cosa tindran l'obligació de presentar la declaració de la renda si superen uns ingressos de 14.000 euros, en lloc dels 22.000 euros de quan només hi ha un pagador -tret que les prestacions rebudes no superin els 1.500 euros-. Si, a més, se'ls han aplicat retencions baixes és molt probable que el resultat de la declaració sigui a ingressar, per la qual cosa els assessors fiscals recomanen demanar a l'ocupador una pujada de la retenció en l'última nòmina de l'any.Mares afectades per ERTE o cessament d'activitat

Les dones amb fills menors de tres anys amb dret a la deducció per maternitat no podran aplicar-la en el temps que s'hagin vist afectades per ERTE o hagin cessat la seva activitat com a autònomes, ja que està condicionada a l'exercici d'una activitat per compte propi o aliè.Ajudes Covid

Els assessors recorden que cal incloure en la declaració totes les ajudes rebudes, incloses les vinculades a les conseqüències de la pandèmia.

Terminis tributaris

L'estat d'alarma va paralitzar tots els terminis tributaris durant 72 dies, per la qual cosa s'amplia en aquest temps el període per a reinvertir en un habitatge habitual l'obtingut per la venda d'una altra sense tributar pel guany patrimonial. El mateix passa amb la reinversió de recursos en rendes vitalícies pels majors de 65 anys.

Retribucions en espècie

Les últimes setmanes de l'any són un bon moment per a negociar amb l'empresa el cobrament de retribucions en espècie que no tributen, com el xec-transport o el xec-restaurant.

Rendes altes

El projecte pressupostari del 2021 preveu un augment de dos punts en el tipus a partir de 300.000 euros, per la qual cosa es recomana avançar a l'exercici 2020 ingressos com a gratificacions o el rescat del pla de pensions per tal d'evitar pagar més per això a l'any següent si amb ells se supera aquest llindar.

Rendes del capital

El projecte pressupostari també preveu pujada de tres punts en la base de l'estalvi a partir de 200.000 euros, per la qual cosa es recomana accelerar aquest any operacions com ara les vendes d'immobles o cobrament de beneficis de societats si se superarà aquesta quantitat l'any 2021.

Plans de pensions

El projecte pressupostari preveu baixar de 8.000 a 2.000 euros l'aportació màxima als plans de pensions individuals amb dret a deducció a partir del 2021, per la qual cosa es recomana aprofitar l'exercici 2020 per tal d'aportar tant com es pugui.

Rescat de plans de pensions

L'any 2020 és l'últim que tenen els qui es van jubilar l'any 2012 i 2018 per tal de rescatar els seus plans de pensions en forma de capital amb una reducció del 40% per a les aportacions realitzades fins a 2006.

Donacions

Les donacions, incloses les destinades al Tresor Públic per a finançar les despeses de la pandèmia, gaudeixen d'una deducció del 80% en els primers 150 euros i del 35% en la resta.Deducció per habitatge habitual

Els contribuents amb dret a deducció per inversió en habitatge habitual (és a dir, els qui van comprar el seu habitatge abans de 2013) poden realitzar aportacions deduïbles fins a un màxim de 9.040 euros.

Deducció per lloguer

Els contribuents que van signar el seu contracte de lloguer abans de 2015 poden continuar gaudint de la deducció per arrendament d'habitatge habitual si els seus ingressos no superen els 24.107,2 euros.

Arrendadors

Els arrendadors poden aprofitar les últimes setmanes de l'any per a realitzar millores en els immobles amb dret a deducció, com a petites obres. A més, si han acordat diferir el pagament d'alguns mesos per la pandèmia no hauran d'incloure'ls en la seva declaració.Altres deduccions

Els contribuents també podran deduir-se un 20% de les seves quotes d'afiliació a partits polítics o el 20% de la inversió en empreses de recent creació, entre altres possibilitats.