El Consell de Ministres va aprovar la setmana passada noves mesures per reforçar la solvència de les empreses, evitar una cascada de fallides després del 31 de desembre i protegir d´una possible compra hostil per part d´inversors estrangers de les companyies de sectors estratègics la valoració borsària de les quals està desplomada per efecte de la pandèmia.

Des del març, les inversions directes estrangeres procedents de països extracomunitaris i destinades a sectors estratègics necessiten autorització del Govern. Fins al 30 de juny, aquesta mena d´acció d´or de l´Estat també serà preceptiva per a les inversions procedents de la UE i de l´Associació Europea de Lliure Comerç destinades a empreses cotitzades d´aquests sectors estratègics (o en no cotitzades si la inversió supera els 500 milions). Per a les inversions d´origen extracomunitari, el control previ es manté sine die.

Igual que en el decret del març, els sectors estratègics afectats pel control d´inversions exteriors fan referència a àrees com energia, transport, aigua, sanitat, comunicacions, defensa, ciberseguretat o mitjans de comunicació. Les mesures estan contingudes en el reial decret llei de mesures urgents de suport a la solvència empresarial que ha aprovat el Consell de Ministres i que modifica les condicions dels crèdits bancaris avalats per l´Estat a empreses, pimes i autònoms a través de l´ICO: el termini màxim de venciment s´estendrà fins a tres anys, a un màxim de vuit, i s´afegirà un any addicional de carència en els pagaments, fins als dos exercicis. Les empreses o autònoms que sol·licitin l´ampliació de terminis no hauran d´estar en mora ni sotmesos a procediments concursals.