Amb aquesta acció, els inversors espanyols es poden beneficiar d'una tarifa que, a més, els eximeix de pagar comissió de custòdia pels títols en aquelles carteres de valors que no superin el quart de milió d'euros. L'entitat negociadora, que compta amb oficina a Espanya i està regulada per la CNMV, es converteix en la més barata del mercat per invertir en Accions tant espanyoles com internacionals, gràcies a aquesta campanya d'eliminació de comissions.

Aquesta estratègia pretén satisfer totes les opcions d'inversió, des dels perfils més conservadors als més dinàmics. En aquest sentit, els responsables de XTB estimen un estalvi per a cada inversor d'uns 2.400 euros a l'any, prenent de mitjana un cost d'un 0,2% amb el qual s'opera en el mercat i davant una operativa de 100.000€ de nominal al mes. Aquest estalvi es tradueix en prop de 12.000 milions d'euros anuals, si es té en compte que a Espanya hi ha en l'actualitat més de 5 milions de persones amb accions en propietat, segons l'última enquesta financera de les famílies elaborada pel Banc d'Espanya.

Revolucionar el mercat

Aquesta iniciativa pretén revolucionar el mercat, democratitzant l'accés als mercats al minimitzar al màxim els costos de l'operativa i oferint una millor experiència als inversors, sense trencar el mercat. Així els clients només han de focalitzar-se a obtenir la rendibilitat més gran possible amb un servei de qualitat. Al llarg dels últims anys, el sector ha viscut una autèntica "guerra" de preus entre les principals entitats financeres a Espanya, que buscava atraure un públic cada vegada més exigent, a causa precisament de les comissions.

En aquest sentit, l'especialització més gran dels clients minoristes ha impulsat el naixement de nous brokers que ofereixen millors comissions, eines d'anàlisi i formació. Aquest moviment del Broker XTB ha desplaçat les entitats bancàries, generant més competència i transparència on els grans beneficiats han sigut els petits inversors. A més, XTB recolza les seves estratègies amb l'ús de l'última tecnologia d'inversió, cosa que permet accedir a pràcticament qualsevol mercat borsari, així com instruments derivats des del mòbil o ordinador, sempre amb l'acompanyament i guia d'un equip de professionals amb una alta qualificació financera, a tots els seus clients en tot moment.

Amb això, l'entitat pretén ser pionera a l'hora de donar accés, a tot tipus de clients a través d'una única Plataforma d'inversió, a la seva manera de veure el mercat d'accions i ETF com mai l'inversor l'ha vist, i vol demostrar que el preu no sempre està relacionat amb la qualitat del producte i del servei. Per a Alberto Medrán, director general de XTB per a Espanya, Portugal i Romania, "amb aquesta iniciativa pretenem arribar a tot tipus d'usuaris interessats en la inversió en qualsevol dels seus perfils de risc. L'eliminació de les comissions d'intermediació tracta de democratitzar l'accés als mercats minimitzant al màxim els costos de l'operativa i oferint la millor experiència per als inversors.

Durant l'última dècada, hem centrat els nostres esforços a desenvolupar xStation com una de les plataformes d'inversió més avançades (per no dir, la més avançada del mercat) i un programa de formació que permeti als nostres clients poder millorar les seves estratègies d'inversió i seguir aprenent el funcionament dels mercats financers. Ara amb la rebaixa en les comissions pretenem que ells mateixos es focalitzin a obtenir la rendibilitat més gran possible amb un servei de qualitat, sense que els costos suposin un impediment en la seva operativa".

Eslògan: Ser com Mourinho

Sota l'eslògan "Sé como José", la companyia ha presentat recentment una campanya publicitària en la qual el conegut entrenador de futbol, José Mourinho és el protagonista com a nou ambaixador de la marca per als dos pròxims anys.

L'entitat ha elegit l'entrenador portuguès per la seva capacitat d'adaptació i de superació de les dificultats, ja que ha sabut guanyar en diferents entorns amb diferents equips, aclimatant-se als nous reptes per aconseguir uns resultats extraordinaris. Per això, els responsables del Broker XTB creuen que aquestes característiques el fan diferent i reflecteixen també la seva idiosincràsia.