La factura elèctrica del 2020 ha estat la més baixa de l'última dècada, segons un estudi de FACUA sobre l'evolució de la tarifa semiregulada PVPC. Així, en tot l'any les factures d'un consumidor mitjà han sumat 764 euros, d'acord amb l'estimació de FACUA, que calcula un consum de 366 kWh mensuals amb una potència contractada de 4,4 kW. L'import d'aquest 2020 és el 10,6% inferior que els 854 euros anuals del 2019, i el 25,5% inferior que l'any més car de la dècada, el 2012, quan es va arribar als 958 euros.

Segons l'estudi, la factura mitjana aquest 2020 ha oscil·lat entre els 55,71 euros de l'abril i els 69,17 del desembre, amb una mitjana de 63,64 euros, inferior a la mitjana de 71,15 del 2019. El preu del kWh d'electricitat s'ha situat en 12,14 cèntims aquest any, el 14,5% menys que els 13,2 del 2019.

En perspectiva, en l'última dècada els tres anys amb la factura de la llum més cara van ser el 2012, el 2018 i el 2013, amb sumes de 958, 926 i 923 euros anuals, respectivament.

Si aquest 2020 ha estat l'any més barat, el segon a ser-ho va ser el 2016, quan la factura per usuari mitjà va pujar fins als 818 euros. El tercer any va ser el 2019, quan els rebuts van sumar un total de 854 euros.

I, tot això, tenint en compte que la factura de la llum finalitzarà el desembre amb una pujada del 0,37% respecte al mes de novembre i ja haurà encadenat dos ascensos consecutius que la situen com la factura més alta de tot el 2020, i superarà la de més quantitat fins ara, la de gener, que va ser de 53,74 euros.

El preu de l'electricitat al mercat majorista té un pes de gairebé el 35% en la tarifa regulada o PVPC, la qual cosa té el seu reflex en el rebut de la llum dels consumidors que hi estan acollits.