L'atur a Catalunya va pujar en 10.470 persones al gener respecte al desembre i la xifra de desocupats es va situar en 508.081 persones, segons el Ministeri de Treball i Economia Social. Aquesta xifra suposa un increment mensual del 2,1% i si es compara amb el mateix mes del 2020 l'atur augmenta un 29,06%, concretament 114.399 desocupats més.

Catalunya va tancar el gener amb 3.346.891 afiliats a la Seguretat Social, 36.770 menys que al desembre (-1,09%) i 72.759 menys que fa un any (-2,13%). Al conjunt de l'Estat, la xifra d'aturats s'acosta als quatre milions de persones (3.964.353 persones) i acumula 76.216 persones més en atur que al desembre, un 1,96% més, i si es compara amb el mateix mes de l'any passat puja un 21,84%.

Al conjunt de l'Estat, el mes de gener es va tancar amb 18.829.480 afiliats a la Seguretat Social, xifra que representa un descens de l'1,15%, amb 218.953 persones menys. En comparació amb el gener de fa un any, la destrucció de llocs de treball s'eleva fins als 335.014, que representa un descens interanual de l'afiliació de l'1,75%.

Dels 508.081 aturats a Catalunya, 229.466 eren homes i 278.615 eren dones i de tots ells, 41.129 eren menors de 25 anys, dels quals 22.491 eren homes i 18.638 eren dones, segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social.

Per sectors, el que registrava més persones desocupades al gener és el dels serveis, amb 374.552 treballadors sense feina (+8.923), seguit dels de la indústria, amb 51.147 (+372), la construcció, amb 38.672 (+177) i l'agricultura, amb 11.108 (+131). A més, 32.602 persones més no disposaven d'una feina anterior (+867).

Quant a la formalització de contractes a Catalunya al gener, se'n van signar 180.795, un 0,5% menys que al desembre del 2020, i si es compara amb el primer mes de l'any passat la davallada es va accentuar un 28,6%, amb 72.502 menys. La gran majoria de contractes van ser temporals, concretament 154.567, un 2,9% menys que el mes anterior i un 28,12% menys interanual. La resta, 26.228, van ser indefinits, un 16,8% més que al desembre però un 31,4% menys que al gener de fa un any. D'altra banda, durant el mes passat, 10.169 contractes es van convertir de temporals a indefinits.

Sobre el total, els contractes temporals encara suposen una gran majoria, un 85,5% respecte al total, i els indefinits només representen el 14,5% restant.

Pel que fa els treballadors que es troben en ERTE a Catalunya, i que no entren en el còmput d'aturats, n'hi havia 171.139, dels quals 86.376 eren homes i 84.763 eren dones. Per tipologia, 11.754 persones estaven inclosos en un ERTO per impediment, 59.190 per limitació, 40.485 estan inclosos a la categoria de CNAE annex i 7.499 en la de la cadena de valor. A més, 34.254 treballadors es trobaven al gener en un ERTO de força major i 17.957 en altres que no són de força major.

Al conjunt de l'Estat, en el darrer dia del mes passat hi havia 738.969 persones en un expedient de regulació temporal d'ocupació, segons les dades del Ministeri.