Una quarta part de la població mundial, o 1.480 milions de persones de més de 15 anys, van comprar per internet el 2019, cosa que va representar un 16% de les vendes, dos punts percentuals més que l'any anterior, segons les últimes xifres anuals disponibles. La majoria de compradors va preferir comprar en línia a proveïdors locals, però 360 milions de consumidors, és a dir, un de cada quatre, van optar per una compra a l'estranger, una tendència que els experts observen que s'accentua.