El CEDEM (Centre de Desenvolupament Empresarial) ha obert una nova convocatòria del programa Accelera el creixement, adreçat a empreses de 3 o més treballadors, amb 5 anys o més d'antiguitat i amb el centre de decisió a la demarcació de Barcelona i amb ganes de créixer.

Accelera el creixement és un programa d'alt rendiment en què es passen diferents fases amb l'objectiu de dissenyar i implementar el projecte de creixement del negoci. El programa té una durada de 9 mesos i consta de més de 70 hores de suport a l'empresa que s'estructuren en tres fases. En la primera se seleccionen les empreses participants, en la segona es reflexiona i s'elabora el pla de creixement i la darrera és de suport en l'execució del pla de creixement. El termini per a la presentació de candidatures finalitza el 7 de juny del 2021. El programa està subvencionat en un 90%, té un cost per a l'empresa de 500€euros més l'IVA. Més informació sobre el programa: www.acceleraelcreixement.com.