La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va informar ahir que ha sancionat amb 61,28 milions d’euros 12 empreses per coordinar les seves ofertes per aconseguir contractes amb l’Estat. En concret, les sancions s’apliquen per «una infracció constitutiva de càrtel consistent en l’alteració de les licitacions de serveis de conservació i explotació de carreteres convocades pel Ministeri de Foment (actual Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana) del 2014 al 2018», en el que l’organisme ha considerat com a infracció «molt greu». La sanció imposada per la CNMC també inclou la prohibició de contractar amb el sector públic, dins d’una resolució que encara no és ferma perquè en contra cal presentar recurs contenciós administratiu a l’Audiència Nacional, en el termini de dos mesos.

Les empreses sancionades per formar part d’aquest càrtel són Acciona Manteniment d’Infraestructures, S.A. (Acciona Manteniment) i solidàriament la seva matriu Acciona, S.A., Aceinsa Mobilitat, S.A. (Aceinsa), Alvac, S.A. (Alvac), API Mobilitat, S.A. (API) i solidàriament la seva matriu ACS, Activitats de Construcció i Serveis, S. A., Audeca, S.L.O. (Audeca) i solidàriament la seva matriu Elecnor, S. A., Societat Anònima d’Obres i Serveis Copasa (COPASA), Elsamex, S.A. (Elsamex), Elsan, S.A. (Elsan), i solidàriament la seva matriu Obrascón Huarte Laín, S. A., Ferroser Infraestructras, S.A. (Ferroser) i solidàriament la seva matriu Ferrovial Serveis, S. A., Innovia Coptalia, S.A. (Innovia) i solidàriament la seva matriu Copcisa Corp. S.L., Manteniment d’Infraestructures, S.A. (Matinsa) i solidàriament la seva matriu Foment de Construccions i Contractes, S. A., Sacyr Conservació, S.A.O. (Sacyr Conservació) i solidàriament la seva matriu Sacyr, S. A.

Multes de la CNMC

Segons la CNMC, «l’especial complexitat i nocivitat del càrtel per a l’interès general han estat considerades per la CNMC a títol d’agreujant a l’hora d’establir l’import de les multes», que van des dels 11 milions d’API (filial d’ACS) fins als 2,3 milions d’Acciona. Aceinsa s’ha beneficiat d’una reducció del 50% sobre el total de la multa imposada (3,2 milions) perquè ha aportat elements de prova que han permès a la CNMC detectar i acreditar l’existència del càrtel. Tampoc s’ha inclòs Aceinsa en la prohibició de contractar amb les administracions públiques.

La CNMC ha pogut acreditar que el càrtel va operar entre febrer del 2014 i desembre del 2018, encara que s’han detectat converses des del 2009. Les empreses participants es van adjudicar 71 licitacions d’un total de 101 que va treure el Ministeri de Foment relacionades amb la prestació de serveis de conservació i explotació de la Xarxa de Carreteres de l’Estat. L’import total de les adjudicacions a empreses del càrtel va superar els 530 milions d’euros, la qual cosa suposa el 63% de l’import total adjudicat pel Ministeri per als serveis de conservació de les Xarxa de Carreteres de l’Estat, la qual cosa dona idea de l’impacte i abast d’aquest càrtel.

El funcionament del càrtel es desenvolupava a través de reunions «per prendre cafè» en què les empreses que en formaven part establien periòdicament els criteris de coordinació de les ofertes econòmiques a presentar en les licitacions del Ministeri de Foment per als serveis de conservació de carreteres de la Xarxa de Carreteres de l’Estat.