La Seguretat Social va destinar aquest mes d’agost la xifra rècord de 10.217,15 milions d’euros al pagament de pensions contributives, el 3,16% més que en el mateix mes del 2020, segons va informar ahir el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Més de dos terços de la nòmina, 7.356,29 milions d’euros, es van destinar a l’abonament de pensions de jubilació, prestació que ha experimentat un creixement de gairebé el 3,72% en els últims dotze mesos.

A les pensions de viduïtat es van destinar 1.745,59 milions d’euros, el 2,06% més que a l’agost de l’any passat. A més, la nòmina de les prestacions per incapacitat permanent va ser de 945,56 milions (+1%), mentre que la d’orfandat va ser 143,17 milions (+2,41%) i la de les prestacions en favor de familiars va ascendir a 26,53 milions (+4,38%).

De les 9.862.327 pensions contributives abonades l’1 d’agost, el 0,87% més, 6.170.027 són de jubilació, 2.354.616 de viduïtat, 950.996 d’incapacitat permanent, 342.746 d’orfandat i 43.942 en favor de familiars.