L'empresa minera bagenca ICL Iberia ha estat reconeguda amb la Categoria EsAgua Gold "per la seva implicació i compromís amb la gestió dels recursos hídrics en la seva activitat", segons explica la pròpia companyia en un comunicat. Aquesta distinció l'atorga Cetaqua, Water Footprint Network i DNV, promotors de l'EsAgua, una xarxa d'empreses compromeses amb l'ús sostenible de l'aigua i la petjada hídrica.

El procés per obtenir potassa es basa en la flotació, que aprofita la diferència de densitat i solubilitat de les diferents sals. Per aquest motiu, l'aigua és un element fonamental en l'activitat de l'empresa minera del Bages. Segons ICL, l'aplicació d'indicadors d'ús d'aigua (petjada hídrica i petjada d'aigua) els permet realitzar una avaluació dels potencials impactes ambientals relacionats amb l'aigua i detectar oportunitats per reduir aquests impactes optimitzant l'ús d'aquest recurs.

Amb aquests indicadors, ICL Iberia pot conèixer quina influència en el medi hídric té generar una tona de potassa, fet que li permet optimitzar les extraccions d'aigua, millorar l'impacte ambiental dels seus abocaments.

"Durant els darrers anys, ICL Iberia ha estat calculant la petjada hídrica i d'aigua dels seus productes, arribant a aconseguir una disminució d'un 27% en els darrers 5 anys, en gran part gràcies a la millor eficiència aconseguida en l'execució de les grans inversions que està suposant el Projecte Phoenix", explica l'empresa, que afegeix que, "la gestió de l'aigua a ICL Iberia és un element clau per seguir avançant en el seu Pla de Mineria Sostenible, un repte amb el qual la companyia porta invertint una mitjana de 10 milions d'euros anuals en la gestió ambiental".

ICL ha passat amb èxit l'auditoria per a la certificació de les normes UNE 22470 i 22480, i s'ha convertit en la primera empresa de mineria subterrània europea de grans dimensions de mineral no àrid en rebre la certificació en mineria sostenible per a tota seva activitat.

La Categoria Gold és un reconeixement a les empreses que, a més de tenir el càlcul de petjada hídrica i / o petjada d'aigua verificat, han implementat amb èxit un pla de mesures de reducció de la petjada. Els promotors de la xarxa EsAgua, amb àmplia experiència en impulsar la sostenibilitat en organitzacions, han realitzat una avaluació de les mesures que ha dut a terme ICL Iberia, en la qual s'han considerat aspectes com la metodologia i l'abast del càlcul, auditories realitzades, així com els objectius complerts del pla de mesures de reducció de petjada.