El 37,8% de les pimes catalanes al·lega tenir problemes d’abastiment per la crisi logística en aquest tercer trimestre del 2021, 5,9 punts més que en el segon trimestre. Aquest percentatge és més elevat en el cas de les microempreses –menys de 10 treballadors- i són el 42,9% del total les que tenen dificultats d’aprovisionament. «En moltes empreses els problemes per les restriccions d’obertura o aforament i la baixada de facturació han estat reemplaçats per l’increment de preu de les matèries primeres i l’energia, les dificultats d’abastiment o els problemes de solvència o liquiditat», va afirmar la presidenta de Fepime, Helena de Felipe, que també va reclamar ajudes i incentius a les fusions per sortir de la crisi generada per la pandèmia.

Calen mecanismes i mesures fiscals que afavoreixin i facilitin la inversió de les pimes, i un paquet mesures i ajudes temporals que promoguin i facin atractiva la fusió d’empreses», va precisar De Felipe en la presentació ahir del 7è informe de la situació econòmica i laboral de la pime catalana. A banda de les dificultats d’abastiment, la disminució de la facturació continua sent el principal efecte de la crisi de la covid per al 67% dels establiments amb menys de 10 treballadors, seguit per les petites empreses amb el 52,9% dels establiments afectats i, per últim, les empreses de més de 50 treballadors amb el 47,2%. De fet, en aquest tercer trimestre del 2021 el 32,2% dels establiments empresarials catalans asseguren que continuen afectats per la crisi. Tenint en compte la dimensió dels establiments, el 33,9% dels establiments amb menys de 10 ocupats continuen afectats, percentatge que baixa al 33% i al 30,5% als establiments de 10 a 49 ocupats i als de 50 o més ocupats, respectivament.

Per sector d’activitat es destaca la situació de l’hostaleria, en la qual el 61,2% dels establiments continuen afectats per la crisi el tercer trimestre del 2021. És importat assenyalar que respecte al segon trimestre el percentatge d’establiments hostalers afectats s’ha reduït gairebé 30 punts. El sector dels serveis (34,1% d’establiments afectats) i el comerç (34,1%) segueixen el de l’hostaleria com els més perjudicats per la crisi. Per contra, els sectors menys afectats continuen sent el de la construcció (18,4% d’establiments) i la indústria (26,4%). Tenint en compte els resultats de finals del 2020, tots els sectors han disminuït el percentatge d’afectació com a mínim 28 punts. L’augment de la complexitat dels processos per les mesures de protecció, higiene o prevenció condiciona el 67,6% dels establiments empresarials i es converteix en el principal factor que afecta l’activitat en termes generals. Les empreses més grans són les més perjudicades en aquest sentit. Afecta majoritàriament a les empreses més grans (75,3%) i menys a les petites i microempreses (64% i 60,9% respectivament).

A Espanya, només el 50,6% de les empreses amb assalariats sobreviuen al cap de 3 anys després de la seva creació i només el 38,5% arriba a superar els 5 anys. Aquests són dels percentatges més baixos de tot Europa, només per sobre de Romania i Dinamarca. Els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) han estat una eina que ha servit per salvaguardar l’ocupació en els moments d’aturada. En total, a Catalunya el 46,4% dels establiments empresarials han aplicat un ERTO als treballadors des de l’inici de l’estat d’alarma.

Quatre de cada deu al·lega problemes abans del Black Friday

Quatre de cada deu comerciants reconeix haver tingut problemes d’abastiment abans del Black Friday, segons una enquesta publicada ahir per Pimec. D’aquests, un 40% diuen que han tingut dificultats en matèries primeres, i el 60% restant apunta a qüestions logístiques i de transport. Amb tot, el 80% dels socis de la patronal asseguren que les vendes d’enguany de la campanya de Nadal seran iguals o millors que les de l’any passat.