Espanya és el país de l’OCDE on més va augmentar la pressió fiscal el 2020. En concret, el pes de la recaptació d’impostos i cotitzacions socials sobre el producte interior brut (PIB) va augmentar 1,9 punts percentuals, fins a situar-se al 36,6% del PIB, davant del 34,7% del 2019 o el 33% de l’any 2000. La dada de pressió fiscal a Espanya del 36,6% del PIB és la més alta de la sèrie històrica que compon l’estadística de l’OCDE des del 1965. L’anterior dada més elevada es va assolir el 2007, amb una pressió fiscal del 36,4% del PIB.

La pressió fiscal mitjana als països de l’OCDE va pujar una dècima, fins al 33,5% del PIB, segons l’estadística publicada ahir per l’organització de països desenvolupats. L’informe constata que encara que els ingressos tributaris nominals van disminuir a la majoria dels països de l’OCDE, les caigudes en el PIB dels països van ser sovint més grans, la qual cosa va donar com a resultat un petit augment en la relació mitjana entre impostos i PIB. En el cas espanyol, la caiguda de la recaptació tributària de l’Estat, per exemple, va caure el 8,8%, i la de cotitzacions socials va baixar al voltant del 3%. Tot i això, el PIB va baixar molt més: el 10,8% en termes reals i el 9,8% en termes nominals. Va ser el retrocés més gran dins dels països de l’OCDE. Com a resultat de tot això, va augmentar el pes dels ingressos sobre el PIB i, amb això, la pressió fiscal espanyola.

Per als propers anys el Govern preveu una certa correcció de la tendència a l’alça de la pressió fiscal mostrada el 2020. Amb tot, Espanya es manté al grup de països de la zona euro amb menor pressió fiscal, per sota de Bèlgica (43,1%), Àustria (41,2%), Finlàndia (41,9%), França (45,4%), Alemanya (38,3%), Grècia (38,8%), Itàlia (42,9%), Luxemburg (38,3%), Holanda (39,7%) o Eslovènia (36,9%), encara que per sobre de Portugal (34,8%), Irlanda (20,2%), Estònia (34,5%) ), Letònia (31,9%), Lituània (31,2%) o Eslovàquia (34,8%).