Santander ha fet costat al sector agroalimentari català amb 330 milions d'euros el 2021. La contractació de Anticipos Cosecha, el Préstec I+D+I Agro o els préstecs a llarg termini per a la transformació de finques a cultius més rendibles, amb focus en la digitalització i la sostenibilitat, han estat alguns dels productes més demandats durant l'any passat. El banc ha recolzat també als clients amb productes no financers, com l'assegurança agrària o el multirisc agropecuari.

L'agilitat del banc a l'hora de resoldre les propostes de finançament, en un any marcat per les nombroses adversitats climàtiques i pel volcà de l'illa de la Palma, ha estat determinant perquè molts empresaris hagin pogut seguir amb la seva activitat. El banc va habilitar línies de finançament en condicions preferents i va anticipar la indemnització de l'assegurança agrària, perquè agricultors i ramaders poguessin reposar-se al més aviat possible d'una situació tan complicada.

En tota Espanya, l'import del finançament ha estat de més de 3.700 milions d'euros, la qual cosa suposa un augment de més del 3% respecte al 2020. Aquest any, a més, coincidint amb la irrupció de la pandèmia i l'aprovisionament de liquiditat per part de les empreses, el suport del banc a aquest sector mitjançant els préstecs amb aval de l'ICO ha estat de gairebé 4.000 milions d'euros.

Cal destacar igualment les campanyes de l'olivar o la verema i la subscripció al Quadern de Camp Digital, una eina que Santander ha impulsat entre els seus clients, per a registrar tota la informació de les seves explotacions, ús de fitosanitaris, tipus de llavors, cap de bestiar, maquinària agrícola…, per a una agricultura més sostenible i digital.

En el 2021, el banc va llançar també el Pla Renove de Maquinària Agrícola per a impulsar la digitalització i sostenibilitat dels agricultors espanyols. Al nostre país, el 55% de la maquinària té més de 18 anys d'antiguitat, i amb els nous vehicles de precisió, els agricultors poden reduir fins a un 25% les emissions de CO₂ i generar estalvis de costos en els inputs de les explotacions.

El banc porta dècades fent costat al sector agroalimentari i, durant l'última crisi, en la qual ha quedat patent la seva importància com un pilar essencial de la societat espanyola, el banc s'ha bolcat en agricultors, ramaders, productors, cooperatives o empreses de subministrament.