El nombre de grans morosos amb Hisenda (aquells que deuen més de 600.000 euros i els seus responsables solidaris) se situava al tancament de 2021 en 7.037, un 3,3% menys que al tancament d’agost d’aquell any.

Segons les dades facilitades per l’Agència Tributària, els grans morosos devien en finalitzar 2021 un total de 17.710 milions d’euros, un 2,9% menys, encara que si s’eliminen duplicitats (perquè un mateix deute pot adjudicar-se tant al deutor com als seus responsables solidaris), l’import es redueix a 14.567 milions, un 4,2% menys.

El novè llistat de grans deutors és el primer que recull informació a tancament d’any amb els nous requisits establerts en la llei de lluita contra el frau: contribuents amb deutes amb Hisenda de més de 600.000 euros (fins llavors era un milió d’euros) que no estiguin subjectes a ajornaments ni suspensions ni hagin estat saldades íntegrament després de conèixer que s’anava a incloure en el llistat, així com els seus responsables solidaris.

Entre les persones físiques que apareixen al llistat, ocupen el primer lloc Ramon Olivares Garrigos i Agustín Olivares Garrigos, cadascun d’ells amb 36,8 milions d’euros de deute tributari pendent de pagament. L’empresari Agapito García Sánchez, que durant anys va ocupar aquest primer lloc, acumula un deute de 15 milions, després d’haver-hi sumat euros el 2021. Entre les persones jurídiques, encapçala la llista de morosos la constructora i immobiliària Reyal Urbis, amb un total de 310 milions pendents de pagament, malgrat haver restat 30 milions el 2021.

En aquest llistat s’hi incorporan per primera vegada els noms de l’empresari José María Aristrain (1.265.000 euros de deute), així com Luis Medina (653.000 euros), implicat en el cas de les màscares de l’Ajuntament de Madrid. En canvi, en aquesta edició ja no hi apareix la constructura Nozar (que sortia en l’anterior llistat amb un deute de 214,9 milions d’euros), ni l’entrenador del Reial Madrid, Carlo Ancelotti (1,4 milions en l’anterior llista), ni Twitter (que abans havia aparegut amb 800.000 euros pendents). Tampoc apareixen en aquest ocasió els noms de l’Ajuntament de San Fernado ni el del Lleida Bàsquet (que hi havien figurat amb 737.000 i 732.000 euros respectivament).

Hi ha alguns contribuents que ja figuraven en el llistat anterior i el deute del qual és ara més gran. És el cas d’Abengoa (les seves nou filials han augmentat el seu deute en 24 milions), Isolux Ingenieria (que suma 12,9 milions, fins als 13,7), o l’escriptor Ildefonso Falcones (afegeix 415.000 euros, fins a 1,7 milions).