L’expectativa sobre la inflació entre els consumidors europeus ha augmentat el mes de juliol, segons el resultat d’una enquesta feta pel BCE. Els enquestats afirmen que, en els últims 12 mesos, els preus han repuntat el 7,9%, per sobre del 7,2% anotat al juliol. Les expectatives d’inflació per a l’any que ve continuen per sota i s’han situat estables en el 5%. Els consumidors sí que han modificat les seves expectatives sobre la inflació en tres anys, que situen en el 3%, dues dècimes més que l’esperada al juny. Les expectatives de creixement econòmic per als pròxims 12 mesos han caigut fins al -1,9%, sis dècimes menys que la registrada al juny i la seva xifra més baixa des del novembre del 2020. Sobre els ingressos, els consumidors esperen que augmentin el 0,8% l’any vinent, una dècima menys que les seves expectatives del juny. Així, es posa fi al ritme ascendent que havia tingut l’índex des del març.