Catalunya rebrà el 2023 un import de 2.308,92 milions d’euros del total de la inversió territorializada de l’Estat en les comunitats autònomes. Segons figura en el projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat presentat dijous al matí en el Congrés dels Diputats, la quantitat assignada a Catalunya representa el 17,2% de total de 13.443,93 milions, un percentatge lleugerament per sota del pes de la comunitat autònoma en el PIB del conjunt de país (que va escalar al 18,97% el 2020), com establia la disposició addicional tercera de l’Estatut de Catalunya amb vigència fins al 2013.

A la inversió assignada a Catalunya, no obstant, Hisenda suma 200 milions a compte del compliment d’una sentència del Suprem del 2017 relativa als comptes del 2008, que seran cedits per a la seva gestió a la Generalitat, com ja es va fer amb els Pressupostos de 2021 i 2022. Així, segons els comptes del ministeri, la inversió territorializada total dirigida a Catalunya s’elevaria a 2.508,92 milions. És aquesta quantitat la que ha permès que la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, pogués dir aquest dijous que el projecte de Pressupostos de l’Estat compleix amb les disposicions estatutàries de Catalunya (també en els casos d’Andalusia i Galícia, ha afirmat). Els 2.508,92 milions que en total suma la quantitat per a Catalunya representa el 18,66% del total d’inversió territorializada.

La quantitat assignada aquest any a Catalunya en concepte d’inversió territorializada suposa un increment de 78,18 milions respecte a la consignada en els Pressupostos de 2022, un 3,5% més. Els Pressupostos del 2022 van assignar 2.230,74 milions d’inversió a Catalunya, el 17,2% del total previst per al conjunt de les comunitats.

Segons figura en l’informe economicofinancer que acompanya el projecte de Pressupostos per a l’any vinent, Catalunya se situa el 2023 com la primera comunitat autònoma amb més pes en la inversió territorialitzada de l’Estat, gairebé empatada amb Andalusia (2.318,85 milions, el 17,2% del total). La tercera comunitat amb més assignació d’aquesta partida pressupostària correspon a Madrid, amb 1.305,35 milions (9,7% del total), seguida del País Valencià, amb 1.269,46 milions (9,4% del total), i de Galícia (1.077,88 milions, el 8% del total). La partida total d’inversió regionalitzable, de 13.007 milions suposa un increment de 436,93 milions respecte del programat el 2022 (el 3,3% més).

A part de les quantitats que cada any assignen els Pressupostos a la inversió territorializada de l’Estat, el problema posterior se centra en el seu baix nivell d’execució. Segons l’últim informe de la Intervenció General de l’Estat (IGAE) relatiu a la distribució territorial de la inversió del sector públic estatal el 2021, l’Estat va invertir en total a Catalunya 739,8 milions d’euros davant els 2.068 pressupostats. Només es va executar el 35,7% del que s’havia pressupostat i això es va deure, sobretot, a l’ínfim acompliment de les partides assignades a l’entitat pública empresarial d’infraestructures ferroviàries (Adif). És a dir, hi va haver 1.328 milions que van quedar en paper mullat. Segons les explicacions que va donar Adif al maig, després de conèixer les dades de l’informe de l’IGAE, no és que es perdi aquesta inversió, sinó que la seva execució es trasllada a exercicis futurs. De fet, l’empresa pública va remarcar que el 2021 va ser l’any amb més volum de licitacions a Catalunya, que s’aniran executant en pròximes dates. Adif va atribuir part de la demora a dificultats relacionades amb el proveïment i encariment de matèries primeres i béns intermedis en els mercats internacionals.