L’edat de jubilació augmenta el 2023. És a dir, per cobrar el 100% de la pensió que et correspon t’has de retirar més tard. I no és la primera vegada que passa ni que passarà. Aquest retard de l’edat mínima de jubilació és progressiu fins a l’any 2027, quan l’edat mínima serà de 67 anys. Tot i això, l’edat d’accés a la pensió de jubilació pública depèn de l'edat de l'interessat i de les cotitzacions acumulades al llarg de la vida laboral.

D’aquesta manera, el 2023 les persones que vulguin jubilar-se hauran de tenir 65 anys i 37 anys i 9 mesos cotitzats o haver complert 66 anys i 4 mesos si es tenen menys anys cotitzats. A partir del 2027 els requisits seran haver complert 65 anys i tenir 38 anys i 6 mesos cotitzats o complir els 67 anys si es compta amb menys temps de cotització.

Malgrat tot, hi ha certes excepcions, com la possibilitat de rebaixar l’edat de jubilació a miners; personal de vol de treballs aeris i al mar; ferroviaris; artistes; professionals taurins; bombers i membres del cos de l’Ertzaintza.

També hi haurà opcions de jubilar-se abans en determinades circumstàncies: escollir la jubilació anticipada a partir dels 60 anys sent mutualista o a partir dels 61 si no es té aquesta condició, o optar per jubilacions parcials o flexibles. També podran escollir la jubilació especial als 64 anys els treballadors a qui els resulti d’aplicació la legislació anterior a la reforma de pensions esmentada (que va entrar en vigor l’1 de gener del 2013). Es preveuen reduccions en l’edat de jubilació per als treballadors afectats per una discapacitat igual o superior al 45% o al 65%.