Es API preveuen pujades moderades en el preu dels immobles per la progressiva recuperació de l’activitat econòmica provocada per l’avenç de la vacunació. Aquests increments no seran generalitzats i variaran molt en funció de l’atractiu de les diferents zones o la pressió de la demanda.

Els experts preveuen una retracció de la demanda un cop els preus es recuperin i esperen un alentiment en el creixement del nombre d’operacions. La demanda d’habitatges rurals no massa allunyats de les ciutats o amb sortida a l’exterior definirà el mercat dels pròxims mesos, així com l’estalvi forçós acumulat durant la pandèmia. «No hem d’oblidar que no ens trobem davant una situació com en l’anterior crisi del sector, on el mercat estava sobreexcitat davant una forta pressió de la demanda i un accés al crèdit gairebé il·limitat», han advertit.

Actualment, el mercat està definit per la «prudència en les taxacions i en les concessions de les hipoteques», elements que afavoriran la contenció del mercat davant una pujada important dels preus.

Per altra banda, la pandèmia ha fet més desitjables noves tipologies de productes com els habitatges rurals no massa allunyats de les ciutats o els immobles amb jardins, patis o sortides a l’exterior. Aquest tipus d’habitatges han incrementat la seva demanda, la qual cosa pot generar pujades de preus. En canvi, els locals comercials o els immobles en zones amb menys pressió de la demanda o amb característiques menys sol·licitades, com pisos interiors, reduiran el nombre de compravendes.

En el cas del lloguer, la tendència és similar. «Hi ha productes i zones molt amb molta demanda on els preus estan pujant, però també hi ha zones amb molta oferta i molt poca pressió de la demanda, on les rendes es contenen o fins i tot estan baixant», apunten.

La recuperació econòmica arriba també en una situació d’una gran taxa d’estalvi forçós provocada per les restriccions de mobilitat que vam tenir derivades de la pandèmia de la covid. Davant aquest fet, els API preveuen un «efecte xampany» d’eufòria en el consum i una mobilització de la inversió cap al sector immobiliari.