Set alumnes de l'institut Lacetània de Manresa han obtingut un certificat de l'Escola Oficial d'Idiomes que acredita el seu coneixement de l'anglès. Es tracta d'alumnes que han participat al Pla experimental de llengües estrangeres i que han vist reconeguts els seus coneixements amb els diplomes B1 de nivell intermedi i B2 de nivell avançat. La iniciativa s'emmarca en els projectes del centre per potenciar les llengües estrangeres a partir de diferents activitats com el programa d'auxiliars de conversa, la participació en projectes europeus Erasmus + o la impartició de diferents matèries en anglès.

Els alumnes que han obtingut el certificat B1 han estat Paula Juderías, Nicolás López, Eloi Morros i Rosa Sánchez, mentre que Dina Henestrosa, Xènia Ortonoves i Ionut Vasilica han obtingut el B2. Els alumnes van rebre els diplomes de mans del director de l'institut i la coordinadora del Pla experimental de llengües estrangeres.