El model social de comportament adult que es transmet als nens i els joves "no és bo", ja que "hem normalitzat i banalitzat l'altivesa, l'insult, la grolleria, les males maneres, la falta de respecte i la mentida", i l'assetjament escolar és un "reflex d'aquests comportaments".

Així ho ha afirmat en una entrevista amb Efe el psicòleg José Antonio Luengo, que acaba de rebre el premi convocat per l'editorial catalana Sentir en reconeixement a la seva labor per la defensa de la infància. José Antonio Luengo, que és autor de diverses publicacions sobre assetjament escolar, desenvolupa la seva labor en la unitat de convivència i contra l'assetjament escolar de la Comunitat de Madrid.

Coincidint amb la celebració aquest diumenge del dia internacional contra l'assetjament escolar, l'autor ha reflexionat que "és un error limitar l'assetjament entre menors a l'entorn educatiu" perquè "com a reflex del comportament social dels adults, es dona en altres contextos". La violència entre els nens i els joves "sigui assetjament o episodis concrets" es produeix més a les escoles perquè "és on els nois passen la major part del seu temps" i no "a causa de les característiques del sistema educatiu", ha indicat Luengo.

Als centres escolars "es poden articular mecanismes per evitar o minimitzar el problema" però "hem d'abordar-ho amb una mirada més àmplia" perquè aquestes conductes dels menors "reflecteixen el nostre model de comportament", ha afegit el psicòleg.

Segons Luengo, els nens i els joves viuen exposats a espectacles "poc edificants" en els quals es difonen models de comportament i de pensar i reaccionar basats en la desqualificació, en patrons del tipus "jo tinc raó i tu no", "no t'equivoquis", "de què vas", que estan instal·lats en l'arrogància, en la prepotència, en la superioritat i en la falta de respecte, ha afirmat el psicòleg.

Aquests models es transmeten a partir d'"innombrables i sovint incontrolables" continguts difosos des dels mitjans de comunicació i les xarxes socials que "van calant en els nois", ha reflexionat José Antonio Luengo, que s'ha preguntat: "És que pensem que en són aliens?". En aquest sentit, ha afegit que, paradoxalment, les influències externes "augmenten en els nois mentre els pares tenim cada vegada menys influència sobre ells".

Segons el psicòleg, encara que el conflicte "ha existit sempre", no es pot "minimitzar" perquè "produeix mal i està anant en augment", per la qual cosa ha aconsellat "educar oferint exemples sans de convivència, basats en valors com el respecte, la comprensió, la tolerància i la bondat".

Respecte als centres educatius, ha afirmat que "es poden inocular defenses" per combatre l'assetjament a partir de projectes educatius "basats en la convivència com a motor de canvi" i tenint com a models els comportaments de professors i adults en els quals "es promocioni el bon tracte".

Als centres educatius que han aplicat models basats en aquests paràmetres, amb programes de mediació que compten amb la implicació dels alumnes, "s'ha fet un salt qualitatiu important", que "ha millorat la convivència de manera substantiva" i on la figura de l'"arrogant, del prepotent i de l'assetjador ha quedat arraconada", ha assegurat José Antonio Luengo.

En aquest sentit, ha subratllat que "és bàsic implicar els alumnes" en activitats de "cura i acolliment d'altres estudiants per conscienciar, prevenir, detectar i intervenir davant casos d'assetjament".

Segons el psicòleg, en general, els alumnes col·laboren convençuts en aquests programes, "sobretot en l'etapa de primària", on els casos d'assetjament "estan augmentant" i els últims anys "s'estan donant a cinquè i sisè de primària", quan "abans es limitaven més a l'ESO", per la qual cosa ha aconsellat "actuar i educar en etapes primerenques".