Que ens aporten de positiu els vídeo jocs? Abans de prendre la decisió sobre si comprar un vídeo joc per al teu fill o filla o com a joc familiar, caldria conèixer aspectes positius i negatius de la pràctica de jugar al vídeo jocs i com minimitzar-ne els efectes negatius pels nostres infants. Jugar ens aporta tots els beneficis relacionats amb el joc, però jugar a videojocs, que ens aporta específicament? 

Primer caldrà definir alguns paràmetres generals que formen part de la clau per identificar quan els elements que d’entrada són positius , esdevenen negatius. Amb quina periodicitat juguen, cada dia o cada setmana? Quan de temps juguen 1 hora o 3 hores seguides? Juguen sols o amb el seus germans o ho fem en família? A quin tipus de joc juguen? Deixen de fer alguna activitat social, esportiva o cultural per jugar als videojocs? En quin espai de la casa juguen? Estan aïllats o és un espai comú? A quina hora del dia juguen? S’endarrereix l’hora d’anar a dormir o l’hora dels àpats perquè estan jugant? Quan acaben de jugar, com estan? Tranquils i contents o irascibles i enfadats o depèn de si han guanyat o perdut? Quan de temps els dura l’estat d’ànim després de jugar? Si juga en línia i té amics a través del joc, en té en igual o major mesura d’altres activitats que fa, de l’escola o esport que fa? 

A risc de convertir l’article en una enquesta, el primer que ens cal per analitzar les possibles bondats és obtenir respostes sobre totes aquestes preguntes. Si els nostres fills i filles juguen un cop a la setmana, preferiblement en cap de setmana, ho fan un màxim d’una hora i mitja i ho fan prioritàriament en companyia, el videojoc és un moment de diversió i distracció . És un espai de joc compartit, on petits i grans podem fe quelcom que ens diverteix a tots. Els vídeojocs ens aguditzen la coordinació oculo-manual per tant poden ser un excel·lent entrenament per desenvolupar capacitats que també utilitzem en l’aprenentatge d’un instrument musical. Quan juguem a videojocs, hem d’anticipar situacions, plantejar les diferents solucions a un problema o situació plantejada i prendre decisions també amb conseqüències reals immediates, guanyar o perdre. A través d’alguns jocs estimulem la fantasia i la creativitat, podem descobrir móns simbòlics, igual que ho fem a través dels llibres. Jugar a videojocs ens permet millorar la capacitat multitasca, i si ho fem en equip, també la capacitat de treball en equip i de col·laboració. Estimula el pensament estratègic i la capacitat de negociació i de destriar entre diferents opcions plantejades la millor, la més efectiva, la possible... 

Per tant si us agraden els videojocs, jugueu-hi i divertiu-vos ! 

Ara bé com explicarem la setmana vinent, els videojocs tenen un component adictiu que no tenen els jocs de taula, per tal de minimitzar-ne el seu efecte, és recomanable, parlar de les regles d’ús i deixar-les per escrit, les preguntes que us he plantejat abans us poden servir de guia. Per poder pactar l’ús d’aquesta joguina abans de començar, i evitar que pugui esdevenir un conflicte familiar. Aquestes normes les anirem revisant a mida que els infants es facin grans i sorgeixin noves demandes que caldrà que novament ens plantegem en família.