El circuit de 600 metres de corda i d´úslliure de la zona del Congost, destinat a les persones aficionades a córrer o a caminar, ha vist com finalitzaven les obres de millora per part del consistori, que han tingut una despesa de 5,805 euros. S´hi ha reperfilat la plataforma i la construcció de guals per a la conducció de les aigües de la pluja i s´hi ha aportat 100 metres cúbics de sauló cribat amb els treballs d´estesa, compactat i mullat del terreny.