Mentre el departament d'Interior de la Generalitat està en plena preparació de la campanya antiincendis, que comença d'aquí a un mes, en el si de les agrupacions de defensa forestal (ADF) existeix preocupació per la possibilitat que aquest any es restringeixi la participació de voluntaris en l'extinció de focs. No hi ha encara cap directriu en aquest sentit, però les ADF temen que el cas d'Horta de Sant Joan porti els Bombers de la Generalitat, principal cos responsable davant d'un incendi, a extremar les precaucions davant del foc, cosa que podria significar que les tasques d'extinció es reservin només a professionals.

El Bages, una de les comarques tradicionalment més castigades pels focs forestals, és on existeix més preocupació entre els voluntaris de les ADF. De moment, fonts del departament d'Interior es mantenen en silenci a l'espera de tenir redactada i presentada la propera campanya antifocs.

El president de la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Bages, Josep Rius, tem que la possibilitat que es responsabilitzi judicialment algun comandament de Bombers de la tragèdia d'Horta de Sant Joan pot portar aquest cos a restringir la participació d'efectius voluntaris en l'extinció de les flames, per tal d'evitar qualsevol perill.

Rius, però, considera que es tractaria d'una solució errònia, ja que suposaria "posar en entredit" un model català d'extinció d'incendis que es considera "el número 1 d'Europa, envejat per to-thom". Aquest èxit, segons ell, ha estat basat gràcies "a la integració dels propietaris forestals i dels voluntaris civils davant d'aquest fenomen". Rius constata que "moltes vegades, abans de l'arribada de Bombers, són els voluntaris de les ADF els primers a anar apagar el foc i això evita que l'incendi tingui temps de propagar-se".

El president de les ADF del Bages afegeix que "som conscients que no existeix el risc zero" i que, per això, "estem formant els nostres voluntaris en cursets. Aquests dies, per exemple, n'hi ha un de molt concorregut a Callús". Rius conclou, per tant, que la solució "no és prohibir als voluntaris que vagin a apagar foc, sinó desembrossar i netejar els boscos".

Josep Rius explica que, de moment, les ADF del Bages i els Bombers estan preparant un protocol perquè, d'entrada, els Bombers tinguin informació de tots els voluntaris que vagin a apagar foc. "Potser fins ara, en un incendi, els Bombers només coneixien les dades de la meitat dels voluntaris que hi havia a la zona. Ara es vol aconseguir que sàpiguen qui són tots, malgrat que inevitablement sempre es presentarà algú de sobte".