Càritas ha posat en marxa una campanya de recollida de diners per ajudar els damnificats del Pakistan, que ha viscut les pitjors inundacions dels darrers 80 anys. Si els donatius es fan al números de compte de Caixa Manlleu, Caixa de Catalunya o Caixa Manresa, cal fer-hi constar que són per al Pakistan. Els números són els següents: Caixa Manlleu (2040-0020-15-8000945579), Caixa Manresa (2041-0102-93-0040009125), Caixa Catalunya (2013- 0045-36-0201887632), La Caixa (2100-2208-30-0200263083), Sabadell Atlántico (0081-0216-71-0001307435), Santander (0049-1892-69-2710216626), BBVA (0182-2000-21-0201508699 Banesto (0030-1001-37-0007654271) i Popular (0075-0001-85-0607033893).