L'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa pretén aprovar en el ple de demà la proposta d'incloure el Pont Nou en el programa de l'1% cultural de la Generalitat de Catalunya. El tripartit vol sol·licitar al Govern català una partida d'un milió i mig d'euros per rehabilitar l'estructura manresana del segle XIV.

La llei del patrimoni cultural català estableix que la Generalitat ha de reservar en els pressupostos de les obres públiques una partida mínima de l'1% de la seva aportació amb la finalitat d'invertir-la en el patrimoni cultural. L'equip de govern considera que el pont medieval, que està catalogat com a patrimoni protegit, és susceptible de ser inclòs en el programa per al període 2012-2014.

El pont medieval està pendent de restaurar des de fa deu anys, quan la degradació continuada i visible de l'estructura va prohibir la seva circulació en cotxe. El 2008, l'Ajuntament va anunciar que havia demanat un ajut econòmic a la Diputació per rehabilitar-lo, uns diners que havien d'arribar l'any passat. Al final no hi va haver inversió, ja que, segons va aclarir la regidora d'Urbanisme, l'administració provincial no té línies de finançament per a ponts de ciutats amb més de 50.000 habitants.

L'estat del pont manresà es va veure agreujat el gener passat, quan va caure un bon tros de barana. L'andana més propera al punt on es va produir el despreniment, i dues més per prevenció, es van haver de tancar. L'Ajuntament va decidir llavors reparar els danys més evidents.

Conscients del greu estat del pont, el consistori va aprovar, en el ple municipal del febrer, destinar una subvenció ja aprovada de 250.000 euros del Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC) de la Generalitat per al 2012, que havien d'anar a la Fàbrica dels Panyos, per a una intervenció d'urgència que garanteixi la seguretat del Pont Nou. Malgrat que l'Ajuntament assegura que el Govern català ha donat el seu vistiplau al canvi de prioritat, fins a la tardor no es farà oficial. En cas que diguin que sí, la intervenció es durà a terme l'any vinent.

L'equip de govern considera que els 250.000 del PUOSC només permetran dur a terme els treballs més superficials que garanteixin la seguretat de l'estructura. Per aquesta raó, segons ha explicat el regidor de Cultura, Ignasi Perramon, volen sol·licitar entrar a l'1% cultural de la Generalitat per poder rehabilitar el pont. El consistori demanarà una partida anual de 500.000 euros pels tres anys que dura el programa, és a dir, una subvenció total d'un milió i mig d'euros, entre el 2012 i 2014. "Aquest pressupost no permetrà la rehabilitació completa, però sí que millorarà considerablement l'estat del pont", diu el regidor.