La prova pilot realitzada per l'escola l'Espill de Manresa ha aconseguit reduir el trànsit de vehicles privats a l'entorn del centre.

Després que durant una setmana mares i pares d'alumnes acompanyessin escolars des de dos punts pròxims perquè poguessin arribar a l'escola tots junts a peu i de forma segura, la valoració que n'han fet ha estat positiva. "L'experiència ha estat molt gratificant i hi ha voluntat de continuïtat", ha explicat Mercè López.

El dia amb més seguiment van participar-hi una setantena de persones venint a peu des dels dos punts de trobada, el que vol dir una reducció de 30 cotxes, pel cap baix, de pas per l'atapeït carrer Sant Joan.

Els impulsors de la iniciativa valoren especialment "l'autonomia, el respecte a l'entorn, la relació amb els companys en anar a peu junts a l'escola, l'anar amb temps als llocs i la puntualitat".