El tanatori i crematori que Mémora fa dotze anys que vol construir al polígon del Pont Nou ja té llum verd. Ahir, l'Ajuntament va anunciar que aquesta setmana ha atorgat la llicència ambiental i d'obra al grup funerari, al qual pertany la manresana Fontal. Quan estigui fet, suposarà que els manresans no hagin de marxar fora de la ciutat, com ara, per rebre el servei d'incineració.

L'empresa Serveis Funeraris de Barcelona SA, del grup Mémora, va demanar les llicències el febrer passat i l'Ajuntament tenia a punt l'ambiental el setembre passat, però la presentació de dues al·legacions -que ja s'havien presentat i tombat abans- ho ha endarrerit fins ara, segons va explicar, ahir, el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy. Finalment, desestimades novament aquestes al·legacions, s'ha tirat endavant la llicència ambiental i, darrere seu, la d'obres.

El regidor no va poder concretar quan començarà l'actuació, però, tenint en compte els anys que fa que s'arrossega el projecte i que l'empresa ja esperava la llicència per a després de l'estiu, no va descartar que ho facin aquest mes. Va informar que, en qualsevol llicència d'obra major, hi ha un termini per iniciar-les de divuit mesos i, per acabar-les, de tres anys.

La implantació del nou servei anirà acompanyada d'una primera fase d'urbanització a la Plana del Pont Nou de 451.000 euros per tal que la parcel·la on anirà el complex funerari tingui la condició de solar per poder-hi desenvolupar l'activitat. Les obres milloraran un tram del camí del Suanya venint del cementiri (doble calçada i voreres arbrades) i un del carrer de la Lemmerz (vorera) que termeneja amb la parcel·la. Les farà l'Ajuntament, que després en repercutirà el cost als diferents propietaris del polígon.

Segons va explicar Aloy, com que dels 15 milions d'euros de fer tota la urbanització del pla parcial, Mémora n'hauria de pagar 450.000, s'ha avingut a assumir els 451.000 euros en el cas que la resta de propietaris no se'n vulguin fer càrrec. A més a més, a aquest import de les obres s'hi ha d'afegir un sobrecost de 58.800 euros, que haurà de pagar Mémora íntegrament, per fer unes actuacions complementàries necessàries per adaptar aquesta primera fase d'obres a la topografia del terreny.

Una parcel·la comprada el 2005

El regidor va recordar que Mémora va comprar la parcel·la el 2005 per fer un tanatori amb crematori a Manresa amb la perspectiva que, en pocs anys, aprovat el planejament de la Plana del Pont Nou i la urbanització, el pogués tirar endavant. La crisi, però, ho va aturar tot. El 2015, l'empresa funerària va manifestar la voluntat de reprendre el projecte i, com que fer sencer el Pla Parcial de la Plana del Pont Nou era inassumible, es va extreure el de la parcel·la de Mémora perquè el complex funerari pogués anar endavant. La modificiació es va aprovar el gener.