Aquest dimarts s'ha dut a terme a la depuradora de Manresa una jornada de treball sobre Eco-innovacions europees i economia circular en el sector de l’aigua impulsat pel projecte Horizon 2020, SMART-Plant.

Actualment, les depuradores són plantes que es dediquen a l’eliminació dels contaminants. El projecte SMART-Plant, en el que col·labora Aigües de Manresa, vol contribuir a obrir camí cap a l’economia circular en el cicle de l’aigua, reconvertint les depuradores en bio-refineries, és a dir, en plantes de producció de recursos utilitzables en altres àmbits.

En el cas de les dues plantes pilot de la depuradora de Manresa, el què SMART-Plant vol demostrar, és que la recuperació del fòsfor i el nitrogen, i altres productes provinents del que consumim i que eliminem a través de la xarxa de clavegueram, es poden recuperar per reutilitzar en l’agricultura com a fertilitzants, en la producció de bio-plàstics, i en la creació de materials compostos per a la indústria de la construcció, a la vegada que es redueixen els

costos energètics i les emissions de la planta.

La primera planta pilot instal·lada, va ser inaugurada el 2017 i ha estat desenvolupada pel grup de recerca GENOCOV de la Universitat Autònoma de Barcelona en col·laboració amb l’empresa municipal Aigües de Manresa. La segona, col·locada posteriorment, utilitza una tecnologia investigada per la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. La visita ha permès als dos grups de recerca explicar a una cinquantena d’experts en el sector, com estan avançant les investigacions.

Seguidament, s’ha fet també una visita al Parc de l’Agulla de Manresa, on se’ls-hi ha explicat la captació de l’aigua de la Sèquia, i el pretractament que es fa al llac abans d’entrar a la potabilitzadora.

El projecte SMART-Plant, amb una duració de quatre anys i una inversió de gairebé deu milions d’euros, està format per vint-i-sis socis de deu països de la UE i és una Acció d’Innovació del programa Horizon 2020. L’objectiu global del projectes és escalar i demostrar solucions ecoinnovadores per modernitzar les estacions depuradores d’aigües residuals existents en un entorn real. Durant el projecte es provaran fins a nou plantes pilot en cinc depuradores

diferents amb l’objectiu de millorar el tractament de les aigües residuals, l’eficiència energètica, la reducció de gasos d’efecte hivernacle i la recuperació de recursos.