El ministeri de l'Interior ha iniciat les obres de millora a l'edifici de la comissaria de la Policia Nacional de Manresa. Ara està envoltat d'un material plàstic de color negre que ha tapat la façana. Precisament el gruix principal dels treballs són per millorar les façanes de l'equipament, però també es generaran espais més amplis d'atenció al públic. En total s'hi destinaran 264.000 euros.

L'edifici de la comissaria es va construir el 1976. Les façanes que donen al carrer Soler i March, Maurici de Serrahima i la zona de vianants del carrer Carrasco i Formiguera, és la part que presentava un estat més precari, principalment al sòcol i les cornises. Els últims mesos aquestes parts estaven protegides per una malla per evitar despreniments. Una de les façanes provoca, a més a més, filtracions i humitats dins l'edifici pel mal estat en què es troba.

Durant les obres s'eliminaran les cornises i els sòcols que estan en mal estat. Les façanes exteriors es recobriran amb una estructura metàl·lica d'acer galvanitzat, que s'utilitzarà de suport per a acabats amb peces de ceràmica i planxes d'acer i alumini.

El pla de millora preveu, així mateix, millorar l'accessibilitat de l'entrada principal de la comissaria i s'instal·larà un elevador perquè hi puguin accedir persones amb problemes de mobilitat. Per fer-ho s'eliminarà part de l'amplada de l'escala que hi ha ara per accedir a les oficines. Actualment hi ha una rampa, però el pendent que fa és excessiu.