Programador informàtic des de mitjan anys 80. Ha dirigit una empresa de desenvolupament de software durant 8 anys.