Aquesta setmana s’han iniciat a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa les obres per fer-hi la Unitat Docent de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. A partir de tercer curs, que és el que s’iniciarà el setembre, els estudiants es dividiran entre Vic i Manresa. A la capital del Bages s’establiran a Sant Joan de Déu, de la Fundació Althaia, on faran les classes teòriques. Les pràctiques es realitzaran en diferents centres assistencials, tan hospitalaris com de primària, del territori.

El setembre una quarantena d’alumnes estrenaran la Unitat Docent. Quan acabi el cicle, Medicina dura 6 anys, hi haurà 180 alumnes que es formaran per ser futurs metges a Manresa, i 180 més a Vic.

La Unitat Docent Manresa de Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia ocuparà un espai d’aproximadament 500 metres quadrats de la planta 0 de l’edifici històric, on hi havia hagut les antigues urgències. La nova Unitat Docent disposarà de quatre aules, quatre coworkings i una zona d’estudi.

És previst que els treballs estiguin enllestits al setembre coincidint amb l’inici del curs. El pressupost de l’actuació supera els 400.000 euros, que assumeix la Facultat de Medicina UVIC-UCC.

Mentre durin les obres, els circuits d’accés a l’edifici històric canviaran ja que el vestíbul de la planta 0 d’aquesta part quedarà inhabilitat. Durant aquest temps, l’accés a tots els serveis i plantes d’hospitalització de l’edifici històric serà pel passadís de la planta 0 que hi ha després del punt d’informació de la part nova.

La Unitat Docent és un projecte estratègic per a la Fundació Althaia, que enforteix el seu paper com a institució universitària, i també per al territori, que d’aquesta manera consolida l’aposta per acollir una oferta universitària de primer nivell i vertebra l’atenció sanitària a la Catalunya Central.

Un dels trets centrals del projecte formatiu és la implicació de la xarxa assistencial del territori. En aquest sentit, cal destacar que la Unitat Docent Manresa està formada, a més d’Althaia i la UVIC-UCC, per l’Institut Català de la Salut, el Centre Sanitari del Solsonès, la Fundació Sant Andreu Salut, la Fundació Hospital Sant Bernabé de Berga, l’Hospital Transfronterer de la Cerdanya i l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.

El Patronat de la Facultat de Medicina de la UVIC-UCC ha nomenat coordinador de la Unitat Docent Manresa el Dr. Jordi Aligué, metge de la Unitat de Geriatria d’Aguts del servei de Medicina Interna a Althaia, que serà l’encarregat de vetllar per la qualitat docent, alhora que dirigirà i supervisarà les activitats que es portin a terme.

Comença el desplegament territorial

El curs 2019-2020 serà el tercer de la primera promoció del grau en Medicina de la UVIC-UCC i suposarà l’inici del desplegament de les assignatures, els continguts i les pràctiques del cicle clínic, que es mantindran fins a completar els sis anys d’estudis. Aquest desplegament s’associarà a la distribució diversificada de les estades i la docència als diversos centres, espais i aularis vinculats al grau.

A partir del setembre, la meitat dels alumnes de tercer curs del grau de Medicina, una quarantena, faran les classes a la Unitat Docent Manresa fins a assolir la condició de metges, d’acord amb els eixos del projecte pedagògic que passen per formar professionals centrats en el pacient a través de la innovació en educació mèdica, una formació integral i col·laborativa a través de l’excel·lència tecnològica. Els alumnes restants es formaran a la Unitat Docent Vic.

Els estudiants de Medicina de la UVic-UCC, tant els que segueixin el seu itinerari formatiu a Vic com els que ho facin a Manresa, continuaran fent sessions de simulació clínica a les instal·lacions del Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic (CISARC), ubicades a la Clínica Universitària, al campus Manresa de la universitat.