La Secció de Planificació de la Via Pública de l’Ajuntament de Manresa ha comunicat que el dilluns 1 de juliol s’iniciarà la 2a Fase de les obres de ”Millora de la connexió Muralla - Centre Històric amb nova senyalització de pas de vianants Guimerà - Plaça Sant Domènec”.

Els treballs, que tenen una durada prevista d’un mes, consisteixen en ampliar el gual adaptat per a vianants a la Muralla del Carme costat carrer Guimerà. Es modifica la senyalització horitzontal i semafòrica d’acord a la implantació del nou pas de vianants, eliminant l’actual pas de vianants semaforitzat de Muralla del Carme núm. 20

També es desplaçarà de forma permanent la parada de transport públic de viatgers “Pl. Sant Domènec” a Muralla del Carme núm. 20.

Un altre canvi permanent serà el trasllat de part de l’aparcament de motos de Muralla del Carme núm. 20 (afectat per nova ubicació de la parada bus) a la Ctra. de Vic núm. 6 - 8.

Cal recordar que al mes de març passat ja es va fer una fase de treballs que va consistir en la realització de rebaixos adaptats per a vianants i per a l’accés de vehicles al carrer Nou.