Sou: 4.391 euro

Càrrec: alcalde fins al dia 20 de juny del 2020 i regidor d'Hisenda durant tot el mandat.