La Secció Planificació de la Via Pública de l'Ajuntament de Manresa comunica que, el proper dilluns 12 d'agost, Aigües de Manresa SA iniciarà els treballs de connexió d'escomeses de les finques del 4 al 14 del carrer Sant Josep a la xarxa general de clavegueram.

Amb motiu d'aquest treballs les afectacions a la mobilitat seran les següents:

  • Es tallarà un dels dos carrils de circulació del carrer Sant Josep, entre el carrer Súria i carrer Tortonyes. En concret, es tallarà el sentit de circulació de carrer Sant Josep en direcció a la plaça Bages. Els vehicles es desviaran per carrer de Súria, Amat l'Piniella i el Tortonyes.
  • Es prohibirà l'estacionament en l'àmbit d'afectació de les obres per tal de mantenir el trànsit de vehicles en direcció al Passeig de Pere III.
  • L'àrea de recollida de residus del carrer Sant Josep núm. 3 es traslladarà al carrer de Súria núm. 1-3.

És previst que aquests treballs durin 3 setmanes.