Fins ara aquest diari havia fet públiques les operacions d'equipaments residencials per a gent gran que hi ha en marxa al sector Concòrdia, els pisos assistits al costat de l'Anònima i la que impulsa l'Ajuntament i la Generalitat. A aquestes tres s'hi afegeix una quarta al costat de la Culla i Sant Joan de Déu.

L'Ajuntament de Manresa ha aprovat inicialment el pla de millora urbana de transformació La Culla. Segons fonts municipals, «es tracta d'una intervenció en un finca privada en la què es preveu fer-hi una residència per a les persones grans».

Com que és un àmbit pendent de desenvolupar abans de demanar la llicència d'obres s'ha hagut de presentar un pla de millora urbana, que l'Ajuntament va aprovar en junta de govern el 30 de juliol.

El govern municipal ha explicat que aquest projecte no té res a veure amb la residència pública que l'Ajuntament està gestionant amb la Generalitat.

En aquest cas es tracta d'un projecte en una parcel·la de 6.488 m2 amb una superfície construïda de 2.919 m2. L'edifici projectat disposarà pràcticament en totes les seves plantes de zones destinades a habitacions per als residents. Disposarà de 40 habitacions dobles i 40 habitacions individuals (que opcionalment poden ser dobles) preveient una capacitat d'entre 120 i 160 places.

En l'argumentari de la intervenció s'esmenta que és «públic i notori la manca de places de residència assistida per a persones grans a la ciutat de Manresa, tal i com ha quedat acreditat en els diferents estudis que s'han realitzat en el darrer any i dels que se n'han fet ressò els mitjans de comunicació».

L'entorn protegit de la casa de la Culla ha obligat els promotors a ser especialment curosos en relació a les visuals urbanes de l'edifici. Aquest fet ha condicionat especialment la solució en relació a la implantació de la futura edificació, tant pel que fa a les modificacions del terreny com en la determinació dels paràmetres edificatoris. Per això es proposa fixar el nivell de la planta baixa del nou edifici a la rasant del carrer Sant Rafael i regular les alçades de forma asimètrica per tal de concentrar el major volum en continuïtat amb l'edifici i disminuir l'alçada junt al carrer Sant Blai.