? Pel que fa a la pluja, els registres de la Culla de Manresa constaten una lleugera disminució, però amb una mitjana que es manté al voltant dels 500 litres anuals des dels anys 60. De fet, hi ha dades des del 1916, però en falten. La sèrie completa hi és a partir del 1963, i fins avui dona una mitjana de 552,2 litres anuals. Els últims deu anys, aquesta mitjana s'ha situat en 518 litres, si bé la dècada més seca va ser la dels 80, que es va quedar en els 478 litres anuals. Un dels trets significatius de l'any 2000 cap aquí són els contrastos entre períodes secs i altres de molt plujosos. En l'última dècada ha estat especialment plujós el novembre, i també hi ha hagut l'any més sec de tota la sèrie: el 2015 amb 260 litres.