Després que l'Ajuntament de Manresa posés en marxa el procediment sancionador contra Adif, a causa de la intervenció realitzada a l'accés sud de la ciutat per protegir la via de Renfe, que es va dur a terme alterant sense llicència municipal 20.000 m2 d'espai protegit, la companyia va acceptar fer una actuació de restauració i executar-la.

El govern municipal ha assegurat que ja s'han acordat les actuacions a fer. El que es va pactar és que restituiria la realitat del terreny tal com estava abans d'iniciar-se les obres, amb un seguit d'intervencions.

Les obres, segons el govern municipal ja realitzades, impliquen el restabliment de les condicions inicials de tots els moviments de terres efectuats.

També, llaurar les bermes de seguretat per afavorir el creixement de la vegetació autòctona, la recuperació dels camins per a vianants existents amb anterioritat a una amplada màxima d'1 metre, i la restitució de l'estat inicial del camp situat a l'entrada de la berma superior.

Altres intervencions són per a la restitució dels murs de pedra seca a l'estat original en el cas que s'hagin vist afectats per l'obra i l'eliminació del camí d'accés a la berma inferior.

La reacció de la companyia administradora d'infraestructures ferroviàries arriba després que el mes d'abril passat l'Ajuntament comuniqués la imposició d'una primera multa de mil euros.

El març passat, l'Ajuntament va obrir un expedient a l'empresa ferroviària per haver alterat espai protegit a l'entrada sud de Manresa sobre la via del tren.

Una actuació que Adif va defensar com a urgent i necessària per «evitar un accident mortal com el de Vacarisses», pel descarrilament d'un tren a causa d'una esllavissada sobre la via el novembre passat.

L'empresa que s'encarrega del manteniment de les infraestructures ferroviàries de Renfe va assegurar a aquest diari que després de l'accident mortal de Vacarisses es van definir punts de la xarxa on era necessari efectuar «obres d'emergència».

La companyia considerava que quan es tracta de portar a terme obres d'interès general no calia el permís de ningú per fer-les efectives. Adif va argumentar que la tala intensiva havia estat necessària per tenir un coneixement de quina era la situació d'aquest espai que queda sobre la via del tren.